DIỆT MỐI, PHUN MUỖI, PHÒNG MỐI, DIỆT CHUỘT, BÁN THUỐC CHỐNG MỐI - 0946861920


HỘP NHỬ MỐI, ĐT: 0982080836

HỘP NHỬ MỐI, ĐT: 0982080836Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này

Hộp nhử mối

Thành phần hộp nhử mối: Bìa carton, gỗ thông, chất hấp dẫn

Kích thước hộp nhử mối: 10 x 25cm (có thể thay đổi sao cho phù hợp từng vị trí khác nhau

Nơi sản xuất hộp nhử mối: Công ty cổ phần Thái Nam Hưng - VN

Tác dụng: Hộp nhử mối là một loại mồi nhử đặc biệt hấp dẫn đối với mối, đặc biệt là mối gỗ khô, mối nhà. Khi đặt hộp nhử mối phải chọn vị trí thích hợp, sát đường đi của mối, cố định tránh bị dịch chuyển. Trong thời gian vài ngày kiểm tra mối sẽ xuất hiện.Sản phẩm mới

HỘP NHỬ MỐI, ĐT: 0982080836
HỘP NHỬ MỐI, ĐT: 0982080836
THUỐC CHỐNG MỐI PMS 100: 0982080836
THUỐC CHỐNG MỐI PMS 100: 0982080836
THUỐC DIỆT MỐI PMC 90, ĐT: 0982080836
THUỐC DIỆT MỐI PMC 90, ĐT: 0982080836
Thuốc diệt muỗi Permecide  50EC
Thuốc diệt muỗi Permecide 50EC
Thuốc diệt muỗi không mùi - Fedona 10 SC
Thuốc diệt muỗi không mùi - Fedona 10 SC
THUỐC CHỐNG MỐI LENFOS 50EC, ĐT 0982080836
THUỐC CHỐNG MỐI LENFOS 50EC, ĐT 0982080836